Strengere privacyregels bij de Kamer van Koophandel - Postadres
Strengere privacyregels bij de Kamer van Koophandel

Strengere privacyregels bij de Kamer van Koophandel

Het is met de verandering van artikel 51 van het Handelsregister niet meer mogelijk om iedereen inzage te geven in privéadressen van ondernemers.

In het kort:

De regeling maakt het mogelijk om het bezoekadres van een onderneming of rechtspersoon in het handelsregister af te schermen. Dit is aan de orde als er sprake is van een dreiging, en het in verband daarmee niet wenselijk is dat het adres voor iedereen in te zien is.

Het artikel 51 lid 3 Hrb regelt dat een in het handelsregister opgenomen bezoekadres van een onderneming of rechtspersoon kan worden afgeschermd als dat nodig is voor de veiligheid van een of meer personen. Dat geldt ook als het betreffende adres geen woonadres is. De verzoeker moet onderbouwen dat afscherming echt nodig is. Dat kan bijvoorbeeld door te laten zien dat er aangifte is gedaan van bedreiging.

Het art. 51 lid 4 Hrb. regelt dat mensen die door hun beroep blootstaan aan waarschijnlijke dreiging, zoals bijvoorbeeld journalisten, ook preventief hun bezoekadres in het handelsregister kunnen laten afschermen. Voor die afscherming moet het dan wel gaan om een adres dat tevens woonadres is en de betreffende onderneming mag geen kapitaalvennootschap (BV of NV) zijn. De regels voor preventieve afscherming zijn strenger, omdat er niet een vaststaande dreiging is om de vermindering van transparantie mee te rechtvaardigen. Voor de preventieve afscherming moeten beroepsorganisaties afspraken maken met de KVK over de beroeps-gerelateerde afschermingscriteria. Op deze wijze vervullen de beroepsorganisaties een rol in het beoordelen van de verzoeken.

Voor beide regelingen geldt dat afscherming dan wel zinvol moet zijn. Dat betekent dat het af te schermen adres niet op allerlei plekken vindbaar mag zijn.

Wat dat betreft zit je bij Postadres.nl altijd goed. Je privéadres blijft bij ons, in tegenstelling tot de mitsen en maren van deze regeling, altijd privé. Zie ook: https://wetten.overheid.nl/BWBR0024067/2022-12-15 #Hoofdstuk 8.