Russische bedrijven vinden onderdak bij sommige domicilieverleners
Russische bedrijven vinden onderdak bij sommige domicilieverleners

Russische bedrijven vinden onderdak bij sommige domicilieverleners

Sinds de inval in Oekraïne in februari 2022 heeft de Europese Unie dertien pakketten met sancties tegen Rusland ingevoerd. Daarbij zijn ruim 400 bedrijven en 1700 personen op de sanctielijsten geplaatst, waarmee hun Europese bezittingen bevroren konden worden. In de maanden na de inval zijn veel oligarchen op de lijst gezet, die volgens de EU nauwe banden hebben met president Vladimir Poetin. Na de start van de oorlog in Oekraïne nam ook de Nederlandse regering maatregelen om het verblijf van Russische bedrijven in Nederland te frustreren. Maar toezicht op die bedrijven ontbreekt volgens een onderzoek van het Financieel Dagblad.

Gebleken is dat steeds meer in Nederland gevestigde Russische bedrijven of vertegenwoordigers daarvan hun heil onder andere zoeken bij adresservice verleners (domicilieverleners) om zo onder de controleradar van de overheid uit te komen. En hierdoor denken een dekmantel te vinden voor activiteiten die indruisen tegen de internationale sancties.

Deze bedrijven zwerven sinds de oorlog in Oekraïne door Nederland, nadat steeds meer dienstverleners de handen van hen aftrekken. Deze bedrijven zijn meermaals verhuisd, omdat professionele adresaanbieders en huurbazen vrezen voor het overtreden van internationale sancties.

Het blijkt ook dat meerdere adresaanbieders (zgn. domicilieverleners) hun controles niet op orde hebben en zo onbedoeld en ongewild meewerken aan het overtreden van de internationale sancties. Zo kan het dat bij een bedrijf in Zwolle meerdere bv’s staan ingeschreven staan die zijn gelieerd aan een gesanctioneerde oligarch.

Waarom nemen Russen nog de moeite om bedrijven in Nederland te laten staan, als de strenger wordende wet- en regelgeving het zakendoen belemmert? Het FD heeft gezocht naar antwoorden. En moet daarvoor eerst een stap terug in de tijd.

Tot 2021 was het verre van ongewoon dat Russen bedrijven oprichtten in Nederland. Het betrof vaak tussenholdings of joint ventures, met bezittingen in Rusland of andere buitenlanden. De belangrijkste reden hiervoor was een fiscale: een verdrag tussen Nederland en Rusland zorgde voor lagere belastingen bij de uitkering van bijvoorbeeld dividend. Het beheer van de Nederlandse bedrijven was vaak in handen van trustkantoren, professionele partijen die de administratie en bankzaken regelen voor hun klanten.

Die overzichtelijke situatie is drie jaar later veranderd. President Vladimir Poetin zegde eind 2021 het belastingverdrag op, omdat hij niet langer wilde dat via belastingontwijking geld uit Rusland zou verdwijnen. En toen Rusland twee maanden later buurland Oekraïne binnenviel, volgde een reeks sanctiemaatregelen van de Europese Unie tegen Russische oligarchen, bedrijven en ook bepaalde goederen.

Om Russische geldstromen in en naar Nederland te beperken, werd daarnaast door het kabinet een spoedwet opgetuigd, die trustkantoren verbiedt nog langer Russen te bedienen. Een deel van de Russische bedrijven verliet hierop Nederland, of hief zichzelf op. Wie bleef, moest op zoek naar een nieuw vestigingsadres.

Het spoor van de Russen leidt uiteindelijk naar een domicilieverlener in Zwolle, een aanbieder van post- en vestigingsadressen voor bedrijven. Dat is geen verrassing. Een jaar geleden onthulde het FD dat sommige adresaanbieders Russische bedrijven helpen die niet meer terecht kunnen bij trustkantoren. Het merendeel van de Russische ex-trustklanten bleef daardoor gewoon in Nederland actief. Het trustverbod lijkt dan ook weinig uit te halen.

Volgens juristen is het toezicht op de Russen en hun miljarden verslechterd. Nu bedrijven onder de controleradar van de overheid verdwijnen, kunnen mogelijk alsnog activiteiten plaatsvinden die indruisen tegen internationale sancties. Veel domicilieverleners blijken hun klantcontroles dus niet op orde hebben. Virtuele kantoren kunnen daardoor een makkelijke ‘dekmantel’ zijn voor criminele activiteiten, zoals ook coronasteunfraude en drugshandel. (WWFT regelgeving).
Ook domicilieverleners zijn verplicht zich aan de (inter)nationale regelgeving en dus ook de sancties tegen Rusland te houden en moeten (potentiële) klanten weigeren als er een redelijk vermoeden bestaat dat sancties kunnen worden overtreden.

Postadres.nl hanteert een gedegen controlemiddel om (inter)nationaal gesanctioneerde personen of bedrijven te weren. En vindt het jammer dat enkele adresserviceverleners dat niet doen en het aanzien van onze bedrijfstak schaden.

Bron: FD. Lees voor het hele bericht van het Financieel Dagblad:
https://fd.nl/bedrijfsleven/1510846/russische-bedrijven-vinden-onderdak-bij-een-zwols-bejaardentehuis gift=2aC1o&utm_medium=social&utm_source=email&utm_campaign=earned&utm_content=20240327

Of lees meer over de internationale (EU) sancties:
https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/sanctions-against-russia-explained/