Intensievere controle op naleving WWFT - Postadres
wwtf postadres.nl

Intensievere controle op naleving WWFT

Het Bureau Toezicht WWFT gaat de controle op naleving van de WWFT (Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren Terrorisme) intensiveren. Deze regelgeving bestaat al sinds 2008, maar met de sterke opkomst van domicilieverleners, zoals adresservice verstrekkers, en het grotere risico dat bedrijven of personen met kwade bedoelingen hier gebruik van gaan maken is intensivering noodzakelijk.

Het gebruik van een adresservice kan zonder een gedegen controle vooraf een dekmantel worden voor criminele activiteiten, zoals malafide webshops, witwaspraktijken, drugshandelaars of fraudeurs.

Domicilieverleners hebben een wettelijke poortwachtersfunctie. Zij moeten dit soort bedrijven en personen door middel van een aantal checks uitfilteren en weren. Daarnaast hebben zij een meldingsplicht. Ook als bij al bestaande klanten opmerkelijke transacties of activiteiten geconstateerd worden.

Wij juichen deze controles toe. Er zijn te veel “cowboys” die met spotgoedkope tarieven en zonder enige controle op legitimiteit van klanten denken even snel geld te verdienen. Om over de te leveren kwaliteit nog maar te zwijgen.

Postadres.nl ondersteunt daarom ook van harte de steeds luidere roep om registratieplicht voor domicilieverleners. Daardoor zullen de malafide of onbetrouwbare domicilieverleners verdwijnen.

Postadres.nl heeft compliance al 30 jaar hoog in het vaandel staan. Wij voldoen dan ook aan de WWFT-verplichtingen. Dat is niet alleen een geruststelling voor ons maar ook voor onze klanten.

Voor meer informatie van de overheid over de WWFT: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiele-sector/aanpak-witwassen-en-financiering-terrorisme

In onze Algemene Voorwaarden (art. 9) lees je hoe we met deze poortwachtersfunctie omgaan.