Wat is AVG? - Postadres
Strengere privacyregels bij de Kamer van Koophandel

Home » Kennisbank » Wat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wat is AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschrijft de regelgeving waar iedereen zich aan moeten houden bij het verwerken van persoonsgegevens. Organisaties mogen alleen persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de wet. De persoonsgegevens mogen alleen gebruikt worden voor het doel. (In ons geval de diensten, die wij aanbieden).

De gegevens die worden bewaard zijn geminimaliseerd tot datgene wat echt nodig is. (Het principe: zo min mogelijk) en worden maar een bepaalde tijd bewaard. Als de gegevens niet meer nodig zijn worden ze verwijderd.

Alle gegevens worden op een passende manier beveiligd tegen niet geautoriseerde toegang.

Er gelden privacy rechten voor de persoon, waarop de gegevens van toepassing zijn, zoals het recht op inzage en het recht gegevens te laten verwijderen.

Postadres.nl en de AVG

Uiteraard houdt ook Postadres.nl zich aan alle AVG vereisten. Je gegevens worden zorgvuldig en beveiligd verwerkt en bewaard en onze medewerkers hebben bovendien een geheimhoudingsplicht. Je zakelijk post en je gegevens zijn bij ons in goede handen. De AVG geldt ook voor onze buitenlandse klanten. Deze regelgeving is Europees geregeld onder de General Data Protection Regulation (GDPR).

Meer informatie over avg: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/themas/basis-avg

Heb je vragen over hoe wij met je persoonsgegevens om gaan, neem dan contact met ons op.

Contact opnemen

Heb je vragen?

Heb je vragen rondom Postadres.nl of een van onze andere diensten?? Neem dan gerust contact met ons op. Ons team helpt je graag verder.

Eindhoven
Weegschaalstraat 3
5632 CW Eindhoven

Amsterdam
Cruquiuskade 251
1018 AM Amsterdam

T: 088 – 20 42 042
T: 040 29 11 200