Privacy Verklaring | Postadres.nl

Home » Privacyverklaring

Privacy Verklaring

De privacy en dus ook de beveiliging en geheimhouding van gegevens van onze klanten staat bij Postadres.nl voorop. Lees daarom hoe wij met je gegevens omgaan.

Privacyverklaring Postadres.nl.

Welke persoonsgegevens verzamelt De Ring?
Postadres.nl verzamelt in elk geval de volgende persoonsgegevens:

Personalia: uw (bedrijfs)naam, kopie van uw identiteitsbewijs of paspoort, adres, woonplaats, geslacht, bankgegevens, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres.

Op basis van welke grondslag verwerkt De Ring persoonsgegevens?
Postadres.nl verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om een overeenkomst af te sluiten, telefoon te beantwoorden, telefoon door te verbinden, contact op te nemen, berichten te sturen, post en facturen te sturen naar haar klanten.

Wie heeft toegang tot deze gegevens en waar worden ze bewaard?
Deze persoonsgegevens worden bewaard op de eigen server van Postadres en worden door ons adequaat beveiligd. Ook wordt een papieren exemplaar van deze gegevens bewaard op het kantoor van de Postadres.nl. Toegang tot deze persoonsgegevens hebben alleen de medewerkers van de administratie van Postadres.nl

Bewaartermijnen
Postadres.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Verstrekking van gegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer Postadres.nl hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.

Privacy rechten
Als u vragen heeft of opmerkingen over de gegevens die wij van u hebben, kunt u met ons contact opnemen via de chat of ons telefoonnummer: +31(0)40-2911200
U heeft de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij van u hebben en wat wij daarmee doen;
  • inzage krijgen in de persoonsgegevens die wij van u hebben;
  • het laten verbeteren van fouten in de persoonsgegevens die wij van u hebben;
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens die wij van u hebben;
  • het intrekken van uw toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens van u waarvoor wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben ontvangen;
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van de persoonsgegevens die wij van u hebben.

Richtlijnen
Wij volgen de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Contact opnemen

Heb je vragen?

Heb je vragen rondom Postadres.nl of een van onze andere diensten?? Neem dan gerust contact met ons op. Ons team helpt je graag verder.

Eindhoven
Weegschaalstraat 3
5632 CW Eindhoven

Amsterdam
Cruquiuskade 251
1018 AM Amsterdam

T: 088 – 20 42 042
T: 040 29 11 200